سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه آفاق ارومیه
    1399/12/10  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

کاربران محترم
برای ورود به سیستم capslock حتما باید خاموش باشد
زبان سیستم خود را بر روی انگلیسی قرار دهید
بررسی نمایید از آخرین نسخه مرورگر موزیلا یا گوگل کروم در موبایل یا کامپیوتر استفاده می نمایید.
محل دریافت غذابرای دانشجویان دانشکده های کشاورزی و علوم انسانی (ساختمان اداری ) و برای دانشجویان دانشکده فنی همان ساختمان فنی خواهد بود.
محل سرو غذا برای دانشجویان پسر دانشکده کشاورزی و علوم انسانی (سلف تعیین شده در ساختمان اداری )و برای دانشجویان دختر دانشکده کشاورزی و علوم انسانی (سلف تعیین شده در ساختمان علوم انسانی ) می باشد.
باتوجه به مصوبه هیات رئیسه و افزایش بی رویه هزینه های غذا وعدم حمایت وزارت علوم در تخصیص یارانه ها ،قیمت غذا ی دانشجویان 45000ریال می باشد.
توجه نمایید در صورت ثبت سالن غذا به صورت اشتباه مسئولیت آن به عهده خود دانشجو می باشد .
ساعت پخش غذا شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:00 الی 13:00 پنچشنبه 13:00 الی 12:00
با تشکر