موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه
کد کاربر
رمز
 

 ان السعید، کل السعید، حق السعید من أحب علیا فی حیاته و بعد موته؛

همانا سعادتمند(به معنای) کامل و حقیقی کسی است که امام علی(ع) را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>